Bu yazımızda Ubuntu  işletim sistemine sahip sunucumuzda kullanıcı oluşturma ve root haklarını tanımlamayı anlatacağız.

Sunucunuza bağlanabilmek için Sunucunuza Uzaktan Erişim yazımızdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

Sunucumuza bağlanmak için

ssh -i <path/to/file.pem> <defaultusername>@<instance_public_ip>
CODE

 komutunu kullanıyoruz.

 Sunucumuza bağlandıktan sonra kullanıcı ekleyebilmek için root kullanıcımıza geçiyoruz.

$ sudo su
CODE

 

 Daha sonra istediğiniz kullanıcı adında kullanıcı oluşturmak için

# adduser <kullanıcıadı>
CODE

 

komutunu kullanıyoruz.  Yeni kullanıcı için şifremizi tanımlıyoruz.

Enter new UNIX password: 
Retype new UNIX password: 
passwd: password updated successfully
CODE

 

 İstenilen bilgileri boş bırakmak için enter tuşuna basabilirsiniz.

Changing the user information for <kullanıcıadı>
Enter the new value, or press ENTER for the default
 Full Name []: 
 Room Number []: 
 Work Phone []: 
 Home Phone []: 
 Other []: 
Is the information correct? [Y/n]
CODE

 

Oluşturduğumuz kullanıcıya root yetkileri vermek için kullanıcıyı sudo grubuna eklememiz gerekiyor.

# usermod -aG sudo <kullanıcıadı>
CODE

 

 Kullanıcımızın yetkilerinin verilip verilmediğini test etmek için

# su <kullanıcıadı>
CODE

 komutu ile kullanıcımıza geçmeyi deneyebiliriz.

kullanıcıadı $
CODE

 ekranını görüyorsak kullanıcımız başarılı bir şekilde oluşturulmuş demektir.