Nginx en çok kullanılan web sunucularından birisidir. Bir çok durumda Apache web sunucusundan daha az kaynak tüketir.

Bu yazımızda Ubuntu 16.04 kurulu instance üzerinde Nginx web sunucusu kurulumunu anlatacağız.

Nginx indirmeden önce kurulumu gerçekleştireceğimiz instance'ımıza bağlanmamız gerekiyor. Bağlantı sağlandıktan sonra sistemimizi güncelleyip, gerekli paketleri indireceğiz.

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install nginx
CODE

İndirme işlemi gerçekleştikten sonra Nginx servisinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmeliyiz.

systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
 Active: active (running) since Tue 2017-12-05 06:41:23 UTC; 1min 29s ago
 Main PID: 4738 (nginx)
 CGroup: /system.slice/nginx.service
 ├─4738 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on
 ├─4739 nginx: worker process 
 └─4740 nginx: worker process
Dec 05 06:41:23 ubuntu16 systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Dec 05 06:41:23 ubuntu16 systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
CODE

Yukarıdaki terminal çıktısında görüldüğü gibi Nginx servisimiz çalışmaktadır. Ancak bunu birde web tarayıcısı üzerinden test etmemiz gerekmektedir. Herhangi bir web tarayıcısından arama çubuğuna instance'ımızın floating IP adresini yazarak Nginx web sunucusunun "Welcome to nginx!" sayfasına ulaşmamız gerekmektedir.

nginx.png

 

Dikkat! : Yukarıdaki sayfaya erişemiyorsanız Skyatlas panelinden instance'ınızın dahil olduğu güvenlik grubundan TCP 80 portunu açmanız gerekmektedir. Bunun için Erişim ve Güvenlik Ayarları yazımızdaki güvenlik kuralları adımlarını takip etmeniz gerekmektedir.