Mongodb ücretsiz ve açık kaynak bir projedir. Belge yönelimli bir veritabanıdır. 

İlk olarak MongoDB key’lerini ve MongoDB depolarını sisteme yükleyerek başlayacağız 

$ sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv EA312927
$ echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.2 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.2.list
CODE

Depoları yükledikten sonra paketleri güncellemek için sistemimizi güncellememiz gerekiyor. 

$ sudo apt update
CODE

Paketleri güncelledikten sonra MongoDB’yi sistemimize kurabiliriz.

$ sudo apt install -y mongodb-org
CODE

Kurulum gerçekleştikten sonra Ubuntu 16.04 için systemd servis dosyası oluşturmamız gerekiyor.

/lib/systemd/system/ dizini altında mongod.service dosyasını oluşturuyouz ve içine aşağıdakileri yazıp kaydediyoruz. sudo vi /lib/systemd/system/mongod.service:

[Unit]
Description=High-performance, schema-free document-oriented database
After=network.target
Documentation=https://docs.mongodb.org/manual

[Service]
User=mongodb
Group=mongodb
ExecStart=/usr/bin/mongod --quiet --config /etc/mongod.conf

[Install]
WantedBy=multi-user.target
CODE

Servis dosyasını oluşturduktan sonra artık MongoDB servisini başlatabiliriz.

$ sudo systemctl start mongod.service
CODE

Servisimiz çalışmaya başladıktan sonra MongoDB terminaline erişmek için terminale mongo yazmamız yeterli olacaktır.

Eğer aşağıdaki gibi bir hata alıyoranız /etc/default/locale dosyasını düzenlemeniz gerekmektedir.

Failed global initialization: BadValue Invalid or no user locale set.  
Please ensure LANG and/or LC_* environment variables are set correctly. 
locale::facet::_S_create_c_locale name not valid
CODE

/etc/default/locale dosyasını sudo olarak açıyoruz ve içini aşağıdaki gibi değiştirip kaydediyoruz.

LANG=en_US.UTF-8
LANGUAGE=en_US
LC_ALL=en_US.UTF-8
CODE