Openstack üzerinde başlatılan CentOS bir makineye, daha önce oluşturulmuş olan Private Key’ler ile erişilebilir. Eğer username/password tanımlayıp bu username/password kombinasyonları ile de cihaza giriş yapmak istiyorsanız, gerekli yetkiye sahip bir kullanıcı (root gibi) ile /etc/ssh/sshd_config dosyasındaki şu parametreyi set etmeniz gerekmektedir:

PasswordAuthentication yes

 

Eğer “root” kullanıcısı ile de giriş yapılmasına izin vermek istiyorsanız, şu parametreyi set etmeniz gerekmektedir:

PermitRootLogin yes

 

Herhangi bir key ile login olunmasını istemiyorsanız, şu parametre set edilmelidir:

PubkeyAuthentication no

 

Tüm bu adımların ardından sshd servisini restart etmeniz yeterli olacaktır.