Bağlı olunan linux sunucuda kaynak kullanımlarını komut satırları aracılığı ile izlemek için öncelikle bir terminal açılır. Aşağıda açıklamaları yazan komutlar bu terminal üzerinde çalıştırılarak, sistemin kaynak kullanımları ile ilgili bilgi alınabilir.

 

 • RAM kullanımını izlemek için;

free komutu ile RAM kullanımın izlenmesi:

$ free -m
    total   used  free shared  buff/cache   available
Mem:   7874   4579  1097   211     2197     2713
Swap:  8083    0  8083
CODE

 m parametresi kullanılan miktari MB cinsinden yazdırır. total sütünunda gösterilen 7983 MB sistemideki toplam RAM miktarıdır, yani 8 GB dır.  used sütunundaki 4579 MB kullanılan RAM miktarı gösterilmektedir.

 

 •  Sisteme mount edilmiş diskler hakkında bilgi edinmek için  df komutunu kullanırız.

$ df -h
Filesystem    Size   Used   Avail  Use%   Mounted on
udev       3,9G    0   3,9G   0%   /dev
tmpfs      788M   9,6M   778M   2%   /run
/dev/sda7    245G   37G   196G   16%   /
tmpfs      3,9G   138M   3,8G   4%   /dev/shm
tmpfs      5,0M   4,0K   5,0M   1%   /run/lock
tmpfs      3,9G    0   3,9G   0%   /sys/fs/cgroup
/dev/sda2     96M   29M    68M   30%   /boot/efi
tmpfs      788M   108K   788M   1%   /run/user/1000
CODE

 h parametresi çıktıların daha okunabilir olmasını sağlıyor

 

 • Sisteme bağlı kullanıcıları izlemek için;

$ w
 12:17:10   up   18:14,   2   users,   load average:   0.00,   0.00,   0.00
USER       TTY     FROM     LOGIN@      IDLE        JCPU     PCPU  WHAT
skyatlas     tty1             Mon19       16:41m      0.11s    0.06s -bash
ubuntu     pts/0          11:54       1.00s       0.07s    0.00s  w
CODE

 

 • Sistemdeki genel istatistikleri izlemek için top komutunu kullanıyoruz

 

top.png