$ openstack floating ip pool list
CODE

komutu ile projenizde tanımlı floating IP'leri görebilirsiniz.

$ openstack floating ip create FLOATING_IP_NETWORK_ID
CODE

komutu projenize floating IP Pool'dan bir public IP tanımlayacaktır.

$ openstack floating ip list
CODE

komutu size projenizde oluşturulmuş instance'ları listeleyecektir, buradan instance'ların network
bilgilerini ve varsa üzerlerine tanımlı floating IP'leri görebilirsiniz.

$ openstack server add floating ip INSTANCE_ID FLOATING_IP_ADDRESS
CODE

komutu INSTANCE_ID değerine daha önce oluşturduğunuz bir instance'ın ID'sini ve FLOATING_IP_ADDRESS değerine ise projenizde tanımlı bir IP adresi belirttiğinizde instance'a
bir floating IP atanmış olacaktır.

Örn: nova floating-ip-associate b254c6ee-2832-47d3-b505-e340d14731b5 213.14.226.68

$ openstack server remove floating ip INSTANCE_NAME_OR_ID FLOATING_IP_ADDRESS
CODE

komutu ile atanmış bir floating IP'yi instance'dan ayırabilirsiniz.

$ openstack floating ip delete FLOATING_IP_ADDRESS
CODE

komutu projenizde tanımlı floating IP'yi serbest bırakacaktır.