“Instance”: Sanal makinedir.

“Flavor”: “Instance” ile ilişkilendirilen donanımdır. RAM, CPU, disk gibi.

Günümüz cloud servislerinde kullanılan instance’lar için bilinen 2 tür storage vardır. Bunlardan biri ephemeral disk yani kısa ömürlü geçici disk, diğeri ise persistent disk yani kalıcı olarak tanımladığımız disk türüdür.

Ephemeral diskler instance tarafından kullanılan geçici disklerdir. Ephemeral depolama, işletim sisteminin depolanması gibi temel gereksinimleri için oldukça kullanışlıdır fakat bu diskler üzerinde çalışan sunucular genellikle kısa süreli kullanımlar için tercih edilmektedir. Ephemeral diskler sanal makineler ile birlikte gelirler yani bu durum sanal makine bir sebeple (kasıtlı veya kasıtsız) sonlandırıldığında bu sanal disklerinde kaybolacağı anlamına gelir. Bu nedenle data kaybının önemli olmadığı içerikleri depolamak için bu alan kullanılır.

Persistent disk dayanıklı, yüksek performanslı, dağıtık yapıda bir blok depolama çözümüdür. Çalışan instance’lara eklenebilen SSD ve HDD depolama alanları ile farkli IOPS (veri okuma/yazma hızı) seçenekleri sunar ayrıca yeniden boyutlandırılmasına olanak tanır ve esneklik kazandır. Kalıcı diskler herhangi instance’a bağlanıp, o instance için kalıcı bir depolama alanı olarak kullanılabilirler. Bağlı oldukları instance’lardan tamamen bağımsız kullanılırlar. Dolayısıyla, sanal makine silinse dahi veriler saklanabilir ya da tamamen yok edilebilirler. İhtiyaç duyulmayan kapasite fazlası sanal makine kapatılarak tasarruf edilmesine de yardımcı olur. 

Ephemeral diskler üzerinde açılmış bir sunucu, block storage üzerinde yani kalıcı diskler üzerinde çalışan bir sunucun elastikiyetine sahip değildir. Ephemeral diskler yapısı gereği ile resize,migration gibi operasyonlarda zarar görebilir, bu nedenle local disklerde oluşturulan instance’lar için resize işlemi önerilmemektedir.

S: Ephemeral OS diski yeniden boyutlandırılabilir mi?

Y: Hayır, ephemeral disk sağlandıktan sonra işletim sistemi diski yeniden boyutlandırılamaz.

 

S: Ephemeral disk üzerine kurulu sanal sunucuya yönetilebilen blok depolama alanı eklenebilir mi ?

Y: Evet, sunucunun OS diskinden bagimsiz olmak kosulu ile blok depolama alanı eklenebilir.

 

S: Ephemeral OS diski, Powershell veya CLI kullanarak oluşturulabilir mi?

Y: Evet, REST, şablonlar, PowerShell ve CLI kullanarak ephemeral OS diski ile Vm'leri oluşturabilirsiniz.