TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; Bulut Altyapı Hizmet Sağlayıcılığıdır.

Kalite Politikamız

 • Müşterilerini çalışma dostları olarak benimsemeyi, dostluğunu, yaptığı işler ve gösterdiği performansla sürekli kılmayı ve dost kaybetmemeyi;

 • Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dostlarıyla oluşturduğu takım çalışmasında kendi kulvarındaki bayrağı en önde taşımayı, piyasa koşullarına göre rekabet eden ve piyasa koşullarındaki rekabet gücüne karşı hizmet kalitesinde ödün vermemeyi,

 • Edinmiş olduğu bilgi birikimini müşterileriyle paylaşmayı

 • Aktif eğitimli ve kendini geliştiren personel kadrosuyla sürekli olarak büyümeyi

 • Hizmetlerini yasal kurallar çerçevesinde en az hatayla en kısa ve en güvenilir şeklide sürdürmeyi ilke olarak benimsemiştir,

 • Bu amaç ve şevkle hedefimiz; yüksek motivasyonlu, programlı hareket eden, titiz, mesleki bilgi, beceri ve mevzuat bilgisi yüksek kadrosu ile çevresine değer katan Sky Atlas ailesini oluşturmaktır.

 • Şirketimizin kalite politikasının temelini, istenilen nitelik ve kalitedeki ürünü, müşteri memnuniyetini ön planda tutan, güvene dayalı bir ticaret anlayışı ile satmak oluşturmaktadır. Şirketimizin kalite politikasında öncelikli hedefimiz müşteri ve son kullanıcı memnuniyetidir. Bu anlamda kullanıcının sunucu açıp kullanmaya başladığı andan itibaren, düzgün, kaliteli ve kesintisiz bir hizmet anlayışı ile çalışmaktayız. Bunun için müşteri ihtiyaçlarını ve şikâyetlerine en kısa sürede cevap verebilmeyi hedefliyoruz,

 • Müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürekli iyileştirmek,

 • Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde tüm çalışmalarımızı yapmak,

 • Ekip ruhunu benimsemiş katılımcı personel yapısı kalite politikamızın en önemli ilkelerindendir. Startup kültürü içinde büyüyecek olan şirketimiz, kurumsal kimliğine kavuşma sürecinde, çalışan elemanları ile ekip çalışmasını ve dayanışmasını en iyi şekilde gerçekleştirmektedir. Üst yönetimimiz, personeli arasında uzun süredir içinde tesis edilen sevgi, saygı ve güvenin devamını sağlamaya özen göstermektedir

Bilgi Güvenliği Politikamız

 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak

 • Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.

 • Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.

 • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.

 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek

 • Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik Firmasal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.

 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak

 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak

 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.

 • Firma itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.

  Yayın Tarihi : 20.02.2015