Bu yazımızda Centos işletim sistemine sahip sunucumuzda kullanıcı oluşturma ve root haklarını tanımlamayı anlatacağız.

Sunucunuza bağlanabilmek için Sunucunuza Uzaktan Erişim yazımızdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

Sunucumuza bağlanmak için

ssh -i <path/to/file.pem> <defaultusername>@<instance_public_ip>
CODE

komutunu kullanıyoruz.

Sunucumuza bağlandıktan sonra kullanıcı ekleyebilmek için root kullanıcımıza geçiyoruz.

$ sudo su
CODE

Daha sonra istediğiniz kullanıcı adında kullanıcı oluşturmak için

# adduser <kullanıcıadı>
CODE

komutunu kullanıyoruz.

Yeni kullanıcının şifresini belirlemek için passwd komutunu kullanıyoruz.

# passwd <kullanıcıadı>
CODE

 Yeni kullanıcı için şifreyi girip onaylıyoruz.

Changing password for user <kullanıcıadı>.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
CODE

Yeni kullanıcıya root hakları vermek için kullanıcıyı wheel grubuna eklememiz gerekiyor.

# usermod -aG wheel <kullanıcıadı>
CODE

 Kullanıcımızın yetkilerinin verilip verilmediğini test ekmek için

# su <kullanıcıadı>
CODE