Mongodb ücretsiz ve açık kaynak bir projedir. Belge yönelimli bir veritabanıdır. 

İlk olarak MongoDB depolarını yükleyerek başlayacağız. 

MongoDB yi yum ile indirmek için /etc/yum.repos.d/mongodb-org-3.6.repo dosyasını oluşturmanız gerekiyor. Bu dosyanın içine aşağıdakileri yazıp kaydetmelisiniz.

[mongodb-org-3.6]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/3.6/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-3.6.asc
CODE

Depoları ekledikten sonra MongoDB yi indirmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

$ sudo yum install -y mongodb-org
CODE

Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra MongoDB servisini başlatmanız gerekmektedir.

$ sudo systemctl start mongod
CODE

MongoDB terminaline bağlanmak için terminale sadece mongo yazmanız yeterlidir.

$ mongo

Eğer aşağıdaki gibi bir uyarı alıyorsanız:

** WARNING: soft rlimits too low. rlimits set to 4096 processes, 64000 files. 
Number of processes should be at least 32000 : 0.5 times number of files.
CODE

/etc/security/limits.d/20-nproc.conf dosyasını düzenlemeniz ve dosyanın en alt kısmına

mongod soft nproc 32000
CODE

yazıp kaydetmeniz gerekiyor. Bundan sonra mongod servisini yeniden başlatmanız gerekiyor. 

Not: MongoDB’nin sistemle birlikte başlamasını istiyorsanız , aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz :

$ sudo systemctl enable mongod
CODE